Gävleborg

Innan djur dör av vanvård finns hjälp att få

1:32 min

Både döda och vanvårdade djur hittades vid två gårdar i Ovanåkers kommun av länsstyrelsens djurskyddsenhet i torsdags i förra veckan.  På den ena gården rörde det sig om får, på den andra nötkreatur. När djur vanvårdas brukar det ofta finnas personliga tragedier bakom. Innan det går så långt finns hjälp att få via LRFs Omsorgsgrupp.

Sedan flera år tillbaks finns det inom LRF en Omsorgsgrupp som kan rycka ut för att stödja och hjälpa andra lantbrukare innan det går för långt, berättar Eva Myrgren i Njutånger och som är med i Omsorgsgruppen i Gävleborg.

– Framförallt är vi samtalspartner. Vi kan ge råd åt vilket håll och hjälpa till att fatta beslut. Vi ger ingen ekonomisk hjälp, men de kanske behöver mer professionell samtalspartner eller behöver hjälp med avbyteri att någon hjälper till på gården.

Att arbeta som lantbrukare är tungt, ensamt och ansvarsfyllt. En sjukdom eller ett dödsfall kan för vissa bli för mycket och gå ut över djuren. Det är då som LRFs Omsorgsrupp kan kallas in säger Eva Myrgren.

– Nog är det någon varje månad. Det behöver inte vara döda djur utan det kan vara så att man fått ett föreläggande och har svårt att hantera det. Man kan behöva hjälp att läsa papper hur det ska gå till och så.

Sedan 2009 då Länsstyrelsen tog över ansvaret för djurskyddet har 15 lantbruk i länet fått sina djur omhändertagna. Så sent som i förra veckan gjorde länsstyrelsens djurskyddsenhet omhändertaganden hos två lantbrukare i Ovanåkers kommun. Djurskyddsinspektörerna hittade både döda och vanvårdade djur. Att inte be om hjälp kan bli förödande menar Eva Myrgren i Omsorgsgruppen.

– Det är en tragedi. Jag tycker det. Först och främst tänker man på djuren i och med att man är lantbrukare och har det intresset, sen på människan bakom. Det ska inte få förekomma. Jag kan bara säga att det är en tragedi.