Nix det är ingen kolobri, det är konvergent evolution!

12 min

Större dagsvärmare påminner om en hovrande kolibri. När liknande egenskaper utvecklas hos djur som inte är nära släkt kallas det för konvergent evolution. Karin träffar två forskare i Boston som berättar om hur det här hänt även hos zebrafinken och människan fast på ett annat plan.