Kommuner i gemensamt jobbprojekt

Ett hundra nya jobb om året - det är målet för det nya näringslivscentret för Hagfors och Munkfors.

De båda kommunerna ska samarbeta i nya Uvåns Näringslivscenter och igår presenterades styrelse och ledning. Vd blir Göran Frödin, tidigare bl. a. högste chef för ett av Ericsson-bolagen i Karlstad, och styrelseordförande Ove Karlsson, som haft olika chefsposter inom Kvaerner-koncernen. Satsningen görs med EU-medel, men också de två kommunerna skjuter till pengar - allt för att skapa fler jobb och locka nya företag till Hagfors och Munkfors.