Socialdemokraterna tysta i migrationsdebatten

Migrationsminister Tobias Billström har fått utstå hård kritik de senaste dagarna, både från borgerliga politiker och från oppositionen.

I går krävde Stefan Löfven (S) att Fredrik Reinfeldt skulle "hålla rent" när det gäller uppdelning efter hud- och hårfärg.

Men när det gäller den politik som regeringen för på asyl- och migrationsområdet hörs inte mycket kritik från det socialdemokratiska lägret (bortsett från när det handlar om arbetskraftsinvandringen).

I går träffade Stefan Löfven journalister i riksdagen och han lät nästan som Fredrik Reinfeldt gjorde i SVT:s Agenda några dagar tidigare:

Vi ska ha en generös invandringspolitik, men den ska vara reglerad. Myndigheterna ska pröva ansökningar om uppehållstillstånd och de som får avslag ska återvända. Och ytterst är det polisens uppgift att se till att det blir så.

Löfven ville inte gå in på hur polisen ska prioritera sina arbetsuppgifter mer än att säga att den inte ska kontrollera alla som ser utländska ut (vilket inte heller regeringspartierna förespråkar).

Han kunde heller inte nämna några konkreta förslag som Socialdemokraterna har för att förändra dagens migrationspolitik och förbisåg därmed att S har motionerat om att begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" kommit att tolkas alltför restriktivt och bör ändras

Men faktum kvarstår. Det har varit väldigt tyst från socialdemokratiskt håll i den allt mer inflammerade debatten om invandring, papperslösa och polisens arbete med att utvisa personer utan uppehållstillstånd.

Inför partiets kongress har Stockholms partidistrikt föreslagit att avkriminalisera personer utan uppehållstillstånd som arbetar. Men partistyrelsen tycker att förbudet ska vara kvar.

Under de socialdemokratiska regeringsåren talades det ofta om den så kallade järnaxeln mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Det var de två partierna som höll emot när andra tryckte på för en mer generös flyktingpolitik.

Den ser inte ut att ha rostat sönder helt och hållet.