Gemensam förvaltning

Ska Alvesta och Växjö får gemensam förvaltning?

Det är de båda växjömoderaterna Bo Frank och Kristina Knöös Fransen som föreslår detta tillsammans med alvestamoderaten Mats Johansson i motioner till respektive kommunfullmäktige.
Motionärerna pekar på att det redan finns ett fungerande samarbete inom avfallshantering. För några månader sedan inrättades Värends Räddningstjänstförbund som är ett samarbetsförbund för räddningstjänsten mellan kommunerna. Dessutom har de båda kommunerna beslutat samarbeta med det sk Bergaåsaprojektet som skall säkerställa vattenkvaliten i Alvesta och Växjö.