Skövde

Försvarsministern om slimmad organisation: "Anslaget är lika stort"

1:28 min

Försvarsminister Karin Enström svarar nu försvarsmakten och Officersförbundet i Skaraborg på frågan om vad i försvarets uppdrag som ska prioriteras bort när organisationen slimmas.

Svaret är kort:

– Anslaget är lika stort.

Försvarsministern skakade många händer, och talade idag om samförstånd och samverkan inför den stora omläggning av försvaret som regeringen väntas besluta om 2015.

Ordet besparingar tog hon inte i sin mun när hon idag besökte en försvarskonferens i Skövde. Istället antydde hon att försvaret försöker dra en rövare när de beskriver vilka resurser de behöver framöver.

– De är väldigt stora, och då måste vi få ordning och kontroll på vad är det som kostar?

Menar du att man har saltat de här kostnadsökningarna då?
– Det är väldigt viktigt att analysera hur har man beräknat på materielsidan respektive personalsidan.

Men du ifrågasätter beräkningen?
– Det är viktigt att vi har fullgoda underlag, och också får en beskrivning av vad det innebär om man inte kan täcka de här kostnadsökningarna.

Officersförbundet i Skaraborg ställde idag frågan om effektiviseringar på sin spets, och krävde i P4 Skaraborg att försvarsministern lämnar besked om vilka uppgifter som försvaret ska prioritera bort. Det här eftersom de anser att gränsen för vad verksamheten tål utan att missa målet redan är nådd. Enligt Karin Enström ligger den bollen hos Försvarsmakten.

– Sedan så får myndigheten beskriva för oss vad det här kan innebära, avslutar Karin Enström och rusar iväg till nästa stopp på sin skaraborgsturné.