De utsatta drabbas hårdast


De mest utsatta drabbas när individ och familjeomsorgen i Örnsköldsivk inte hinner med.
Indragningar och besparingar på olika håll i samhället, bland annat inom hälso- och sjukvården och polisen, har inneburit att individ-och familjeomsorgen belastas tungt och har svårt att hinna med. Personalen tvingas koncentrera sig på de mest akuta fallen. Det skriver Örnsköldsviks allehanda idag.