Vårbudget - miljö

Forskningen om miljö och ekologiskt hållbar utveckling får totalt 160 miljoner i höjda anslag under åren 2002 och 2004.
Det är ett av regeringens prioriterade forskningsområden. - Forskning till stöd för miljö och hållbar utveckling måste uppmärksammas inom alla forskningsgrenar, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.