Brottsutsatta barn läkarundersöks sällan

2:30 min

Få barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel läkarundersöks, trots att polisanmälan gjorts.

Konsekvensen av att barnen inte undersöks blir att brott mot barn sällan leder till rättegång eftersom läkarundersökningar ofta är nödvändiga som bevis i rätten.

Enligt barnläkaren Gabriel Otterman i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för barn som far illa finns det till och med barn som har haft väldigt allvarliga skador som inte läkarundersökts.

– Vi vet att de har haft allvarliga skador eller att historien som kommit fram har varit allvarlig men att det ändå inte leder till läkarundersökning. Och att det saknas dokumentation. Det är väldigt vanligt, säger Gabriel Otterman.

Läkarundersökningarna är viktiga för att brotten ska leda till rättegång. När barn inte läkarundersöks missar man ofta bevisning. Barnen förlorar rätten till upprättelse och att bli skyddade från nya övergrepp.

Siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det under förra året gjordes över 14 000 polisanmälningar om sexuella övergrepp, våldtäkt eller misshandel mot barn under 15 år.

Enligt siffror från Rättsmedicinalverket utfärdades under samma år bara 430 rättsmedicinska undersökningar och rättsintyg. Det är rättsläkare som på polisens eller åklagarens uppdrag undersöker barnen.

Det ger en fingervisning om hur få barn som läkarundersöks. Fullständig statistik går inte att få fram eftersom även läkare på vårdcentraler eller sjukhus också kan skriva rättsintyg och den statistiken finns inte samlad.

De uppgifter som finns är från en undersökning i statliga Barnhusutredningen från 2010 där man gått igenom 1 000 förundersökningar om brott mot barn.

Undersökningen visar att bara 13 procent av barnen som misstänkts varit utsatta för sexuella övergrepp, våldtäkt eller misshandel hade läkarundersökts.

Åsa Landberg, psykolog på Rädda barnen, tycker att det är alldeles för få barn som läkarundersöks.

– Jag tycker att det är förfärligt. När jag pratar med yrkesverksamma som utreder brott mot barn så är det en allmän uppfattning att man läkarundersöker alldeles för sällan. Det säger barnläkare, socialsekreterare, poliser och åklagare. Ändå lyckas man inte organisera arbetet så att det blir en förbättring, säger Åsa Landberg.

Anna Kaldal, docent i processrätt vid Stockholms universitet, forskar om brott mot barn. Hon var också en av dem som gjorde Barnahusutredningen. När det gäller brott mot barn är det enligt Anna Kaldal extra viktigt att läkarundersökningar görs eftersom det sällan finns vittnen och förövaren ofta är en förälder.

– Man kan konstatera att bevisläget många gånger är svårt. Just fysiska spår är en bevisning som kan ha en oerhört stor betydelse, för om man kan driva förundersökningen vidare, säger Anna Kaldal.