Axén Olin hetaste kandidat

Kristina Axén Olin är just nu den hetaste kanditaten inför valet av ny gruppledare för Stockholmsmoderaterna.
Tidigare har gatu- och fastighetsborgarrådet Sten Nordin diskuterats som en given ledare för partiet från och med i höst, men resultaten från partiets provval, som presenterades igår, visar att Axén Olin nu är den mest populära kandidaten. Socialborgarrådet fick över 70 procent av rösterna, Sten Nordin fick knappa 50 procent av rösterna och efter honom borgarrådet Mikael Söderlund. Resultatet från provvalet visar vilka politiker som medlemmarna i partiet vill ha i toppen, och det kan också få betydelse för vem som utses till finansborgarrådet Carl Cederschiölds efterträdare.