Forskare vill ha nya mål för hållbar utveckling

1:35 min

En grupp forskare lägger fram sex mål för hållbar utveckling i en debattartikel i tidskriften Nature idag. Tanken är att FN:s utvecklingsarbete ska ske inom ett ramverk som tar hänsyn till jordens resurser.

FN tog fram de sk millenniemålen för världens utveckling, som gällde arbetet fram till år 2015. Nu när vi närmar oss det året ska FN utvärdera målen sättas upp nya mål för arbetet. Det är här forskarna tänker sig att deras förslag ska användas.

Utvecklingen kan hotas av att Jordens tillgångar överutnyttjas eller förstörs menar forskarna, och därför skriver de att arbetet för utveckling och mot fattigdom måste göras på ett sätt som tar hänsyn till gränserna för de resurser som finns på vår planet. Det handlar om klimatet, och om sånt som ren luft, stabila ekosystem, och kretsloppet av kväve och fosfor.

Förslaget på hållbarhetsmål som läggs fram här innebär ett särskilt ramverk - ett nytt sätt att tänka enligt Johan Rockström som är en av de svenska forskarna bakom artikeln:

– Hittills har global hållbar utveckling alltid varit baserad på tre pelare: ekonomisk utveckling, social utveckling och miljömässig hållbarhet, och så har de hållits isär. Vi säger nu att vi har vetenskaplig grund för att säga att de här tre måste sammanflätas i ett gemensamt utvecklingsparadigm. Det här är ett stort steg och i många läger betraktas det som kontroversiellt, säger Johan Rockström.

En av de andra medförfattarna, Marcus Öhman, berättar att forskargruppen nu arbetar med en mer omfattande vetenskaplig artikel som ska ge bakgrund och förklaring till hur målen är tänkta.

Referens:
David Griggs et al. "Sustainable development goals for people and planet", Nature 2013, DOI: 10.1038/495305a