Blekinge

Flyget är räddat

3:35 min

Regeringen har beslutat om investeringarna för Blekinge flygflottilj. 2015 ska ett nytt flygledartorn stå klart. Det blir även ny start- och landningsbana för helikoptrar och nya hangarbyggnader.

– Det är oerhört positivt inte bara för Ronneby utan för hela Blekinge, säger kommunalrådet Roger Fredriksson i Ronneby.

Hela Ronnebypaketet är värt 647 miljoner kronor varav större delen, 450 miljoner, rör helikopterflottiljen.

Förutom ny helikopterplatta och hangarer för nytillskottet helikopter 14 får flottiljen helt ny infrastruktur i form av vägar, pipelines för bränsle och maskinbyggnader.

Sist men inte minst ska det byggas ett nytt flygledartorn som är direkt avgörande för att den civila tygtrafiken ska kunna upprätthållas.

För gammalt
Nuvarande torn är egentligen för gammalt, men har fått dispens året ut.

Hade dagens beslut inte kommit och och flyget tvingats stå still när dispensen gick ut hade det varit förödande, menar flygplatschef på Ronneby Airport Mona Grönkvist.

– Företag hade fått flytta från länet, folk hade förlorat sina jobb, vi hade inte haft en fungerande infrastruktur, så det kändes extra roligt att det här beskedet kom, säger hon.

Ronnebypaketet har debatterats både i media och riksdag senaste tiden eftersom planer på en ombyggnad av flottiljen fanns med redan i försvarsbeslutet 2004.

Spekulationer
Det har spekulerats livligt om eventuella orsaker till varför beskedet aldrig kom.

Riksdagsledamoten Peter Jeppsson (S) har utan framgång gjort framstötar i riksdagen med frågor till olika ministrar, men idag sa sig kommunalrådet Roger Fredriksson ha fått en förklaring.

– Det som gjort att det dragit ut på tiden är helikopterverksamhetens behov, säger han.

Det riksdagsledamoten Annika Engblom (M) som fick äran att leverera beskedet om utbyggnaden.

– Vi har hela tiden varit positiva till det här men det har varit många inblandade. Nu ska vi se framåt, säger hon.

Rörande enig 
Annicka Engblom var förstås rörande enig med alla andra om hur nöjda de var med att beslutet äntligen kommit.

Roger Fredriksson förväntar sig förutom de jobb som skapas under själva ombyggnaden av F17 oxå 2- 300 nya jobb på själva flottiljen när ombyggnaden är klar.

Garnisonschefen Gabor Nagy instämde i hyllningskören.

– Vi är otroligt glada och nöjda eftersom vi har projekterat för det här beslutet sedan 2004, sa han.

Carina Melin

Läs mer här: