Västernorrland

Elbojkott mot storbolag

1:07 min

Det stora fiskerådet ÅFF som omfattar Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven uppmanar nu till bojkott av Eon och Vattenfall. På föreningens årsstämma antogs i går en motion som uppmanar till byte av elleverantör till elbolag som bättre värnar om vattenmiljön.

Föreningen antog i går motionen under sin årsstämma. Motionen, skriven av Lennart Norström i Ed utanför Sollefteå, pekar ut Eon, Vattenfall och andra elleverantörer som inte aktivt medverkar till återskapande av fiskvandringsvägar förbi av vattenkraftutbyggnaden skapade vandringshinder, i enlighet med EUs vattendirektiv. Och som heller inte i övrigt arbetar med att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i huvudfårorna av de älvar de idag exploaterat till 100 %.

Tanken med motionen är att Åff ska skapa tryck på de stora kraftbolagen genom att ska opinion för byte till elleverantörer som mer aktivt arbetar med frågorna.

Göran Jonzon är ordförande i ÅFF:

– Vi vill både sätta press på Regeringen via EU-kommisionen och också se till at utnyttja vår konsumentmakt, säger Göran Jonzon.

– Det här definitivt en markering mot dom bolag som strävar bakåt. Vi tyceker att konsumenterna ska ta ett första steg och gynna dom bolag som har med Vattendirektivet i sina erbjudanden om Bra Miljöval.

Stig Edfast
stig.edfast@sverigesradio.se