Althin företräder Kubasvensken

Pappan till den svensk som sitter fängslad på den amerikanska basen på Kuba har anlitat advokat Peter Althin för att företräda sonen.
Peter Althin säger att han ska söka svar på de frågor som svenska UD inte nått någon framgång med, som till exempel vad svensken misstänks för och om han skall ställas inför rätta. Peter Althin ska också söka statlig rättshjälp för svenskens del.