Misslyckad satsning för arbetslösa

Arbetsförmedlingens fördelning av praktikplatser och utbildningsplatser fungerar dåligt. De som får praktik skulle ha mer nytta av utbildning och de som får utbildning kunde lika gärna få praktik. Den slutsatsen kommer Ifau, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, fram till i en ny rapport.

-- Om vi tittar på de som deltar i praktik så ser vi att de förmodligen skulle ha kommit ut bättre, skulle kommit i jobb snabbare, om de i stället gått utbildning. När det gäller de som gick i utbildning, ser vi att de hade kommit i jobb ungefär lika snabbt om de gått praktik som om de gått utbildning, säger Anders Forslund, professorn i nationalekonomi och som är biträdande chef för Ifau.

Resultatet är paradoxalt enligt honom.

I rapporten jämför forskarna effekterna av ett par arbetsmarknadspolitiska åtgärder – arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning.

De har studerat 106 000 individer, som under perioden 1999 till 2006 hade arbetspraktik, med individer som under samma period hade arbetsmarknadsutbildning.

En slutsats forskarna drar är att arbetsmarknadsutbildning kostar betydligt mer än den smakar. Den leder alltså inte i tillräckligt hög grad till ett jobb och högre inkomst.

Rapporten visar också att de som står längst från arbetsmarknaden, och som skulle behövt utbildning, får nöja sig med praktikplatser. De som har det bättre förspänt, och som hade klarat sig lika bra med praktik som utbildning, får den dyrare insatsen – utbildning.

Allt annat lika skulle det alltså gå bättre och bli billigare om de som fick praktik bytte med dem som fått utbildning, enligt forskarna på Ifau.

Men Clas Olsson som är Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör är osäker på om den här slutsatsen stämmer.

– Jag förstår inte fullt ut den här analysen de har gjort när de byter plats på utbildning och praktikdeltagare, så vi måste titta lite närmare på den och se om den säger oss någonting som gör att vi måste ändra på någonting. Det är mycket möjligt att vi kan lära oss någonting av den. Jag utesluter inte det, säger han.