Hushållen tror på bättre ekonomi

Hushållens tilltro till den egna och till Sveriges ekonomi ökar. Det visar konjunkturinstitutets mätning för mars månad.
Allt fler tror att Sveriges ekonomi kommer att förbättras de nämaste 12 månaderna. Men fortfarande tror en liten majoritet att arbetsösheten kommer att öka närmste året, men den andelen har dock minskat sedan förra mätningen i februari.