Svenska anhöriga lämnar Israel

Anhöriga till sju svenska FN-observatörerna i Mellanöstern har uppmanats att åka hem, meddelar försvaret.
Observatörerna tjänstgör i första hand på Golanhöjderna som Israel tog från Syrien 1967 och i södra Libanon. Brigadgeneral Claes-Göran Hedén, chefen för försvarets internationella centrum har fattat beslutet att uppmana de anhöriga att resa hem. De flesta familjerna bor i norra Israel. De svenska observatörerna kommer att stanna kvar och fullgöra sina uppdrag