Biskop Krook åtalas

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat åtala Stockholms biskop Caroline Krook för tjänstefel.
När hon tillträdde 1998 bad hon stiftets präster att skriva ett brev om vad som var bra och dåligt med arbetet i församlingarna och de flesta prästerna svarade. Flera journalister ville sedan se breven, men stiftet vägrade. Kammarrräten beslöt då att breven var allmän handling skriver Dagens Nyheter. Caroline Krook skickade då tillbaka breven till avsändarna. Därför åtalar JO henne med motiveringen att hon avsiktligt förstört eller skickat tillbaka breven.