Lidköping tvekar om mobilmaster

Uppemot 900 lidköpingsbor har undertecknat namnlistor mot de nya mobiltelefonmasterna, som planeras i kommunen.
De kräver att inga tillstånd ges av kommunen förrän garantier kan lämnas att de är ofarliga.
Planerna på att sätta upp cirka 50 nya mobiltelefonmaster i Lidköpings kommun har orsakat en störtflod av protester. Politikerna i byggnadsnämnden tar protesterna på största allvar, och har nu beslutat att åka till Stockholm för att skaffa mer information om strålningsriskerna. Tills vidare kommer inga bygglov att ges - innan riskerna kartlagts ytterligare.