Ense om att rationalisera vården

SKÅNE. Det finns en bred politisk enighet om att rationalisera akut- och specialistsjukvården i Skåne. Moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och socialdemokraterna är i stort överens om hur sjukvårdsstrukturen ska vara i Skåne.
Socialdemokraternas regionråd Sven-Erik Bergkvist säger att han kan tänka sig en uppgörelse över blockgränserna för att komma till rätta med budgetunderskottet som i år beräknas bli över en miljard 300 miljoner. Tanken är att sjukvården i Skåne ska renodlas. Blir man akut sjuk och måste opereras ska det ske vid ett av fyra eller fem större sjukhus. I dag görs akuta ingrepp på alla sjukhus under dagtid. De mindre sjukhusen ska sluta med viss vård och specialisera sig på annan. I dag opererar alla sjukhus nästan allt. En följd av det här blir att skåningarna måste vänja sig vid att resa lite längre. Men kvalitén blir bättre. Partierna är i stort sett överens om detta. Däremot är de oense om skatten. Moderaterna vill först förändra sjukvårdsstrukturen och sen höja skatten om det behövs. Socialdemokraterna anser att skatten måste höjas i alla fall.