Vård bör betalas nationellt

Äldreomsorgen och sjukvården bör inte finansieras av kommuner och landsting, utan av nationella försäkringar.
De slutsatserna dras i en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi vid Lunds universitet. Detta eftersom kommuner och landsting blir allt mer olika och har olika ekonomiska förutsättningar för att kunna finansiera vård och omsorg.