Sollefteå får uppskov

Sollefteå kommun får uppskov med att åtgärda bristerna på Skärvstaskolan. I september förra året dömde arbetsmiljöinspektionen ut skolan på en lång rad punkter.
Bland annat står det i rapporten att det är dålig luft i lokalerna, skolmatsalsköket är inte anpassat efter gällande bestämmelser och att det i skolsköterskans lokaler inte går att genomföra ett hygieniskt riktigt arbete, vilket i sin tur kan innebära en smittorisk. Sollefteå kommun fick på sig till den 8 april att åtgärda problemen annars måste skolan stängas. Men kommunen har nu bett om, och fått, uppskov fram till nästa termin att åtgärda problemen.