RÅSTASJÖN

Manifestation mot byggplaner vid Råstasjön

1:18 min

1800 bostäder planeras att byggas vid Råstasjön i Solna, som en del av Arenastaden. Det här vill nätverket Rädda Råstasjön stoppa och idag kl 18 demonstrerar de mot byggplanerna. Leo Rudberg, representerar nätverket och han berättar varför de är emot planerna.

– Råstasjöns enormt höga naturvärden och enormt höga rekreationsvärden skulle förloras om man bygger där. Till exempel finns en fågel som heter vattenrall, som man kan se på bara ett par decimeters håll och mata vintertid. Man kan inte se den här fågeln så nära någon annanstans i hela Sverige, det är unikt för hela landet. Ändå så tänker man hugga ner skogen så att vattenrallarna kanske försvinner från Råstasjön, säger Leo Rudberg, representant för Rädda Råstasjön.

Det är Råstasjöns höga naturvärden som väckt stort engagemang. Bostäderna som planeras är en del av Arenastaden i Solna och nätverket Rädda Råstasjön menar att den analys av miljökonsekvenserna som Solna stad gjort inte är tillräcklig.

Leo Rudberg säger att man missat flera djur, som grodor och trollsländor, i sin analys och att den bör göras om.

Han hoppas att dagens manifestation ska övertyga politikerna om att det inte går att fatta några beslut på de här grunderna. Däremot förstår han att bostäder måste byggas, men vart, de har han inget förslag på.

– Vi är inga professionella arkitekter utan vi är ideella eldsjälar, barnfamiljer, fågelskådare, motionärer som går vid Råstasjön. Vi vet inte exakt  var man skulle kunna bygga istället, men vi vet att man kan bygga på annan plats och rädda råstasjön.