Sveriges bästa boplats ligger på Gotland

3:03 min

I en studie som två studenter vid geovetenskapliga kandidatprogrammet vid Göteborgs Universitet gjort så kom det fram till att en plats mellan Stånga och Lojsta är den bästa platsen i Sverige att bo på, rent geologiskt.