Framgångar för partiledningen på Centerstämman

1:50 min

Vid den pågående Centerstämman beslutades under förmiddagen att partiet ska vara ett liberalt parti – så som partiledningen velat. Men de som i liberal anda även ville att laglotten, rätten att ärva sina föräldrar, skulle slopas röstades ner.

Centerpartiets stämma bjuder i dag på flera intensiva debatter om förslaget till nytt idéprogram. En rad ombud var kritiska till att liberalismen ens nämndes som Centerpartiets ideologi. 

– I våra program har vi aldrig tidigare använt begreppet liberal om Centerpartiet. I stället har det handlat om att utveckla en bondeideologi till ekohumanism – det begreppet är faktiskt tydligare än ett allmänt begrepp om liberalism, sa Håkan Larsson.

– Låt oss inte lägga oss sked med övriga allianspartier genom att likforma oss i liberalträsket, sa Pia-Maria Johansson.

Att föra Centerpartiet i liberal riktning har varit viktigt för de senaste partiledningarna. En rad ombud försvarade partistyrelsens förslag att ordet liberalism används som grund för beskrivningen av Centerpartiet.

– Jag skulle vilja fråga er: Är det någon här som tycker att staten är viktigare än människan? Nej, ni är just liberaler, sa Abir Alsahlani.

– Grovt kan man dela in partierna i Sverige i tre grupper, då är det bara att bestämma sig för vilken dörr man ska ta. Jag tycker man ska ta den liberala för jag anser mig vara varken konservativ eller socialistisk, sa Magnus Larsson.

Partiledningens förslag vann omröstningen.

Sedan övergick stämman till att diskutera mer konkreta förslag och då krävde en rad ombud att laglotten ska slopas - alltså att barn inte ska ha någon lagstadgad rätt att ärva hälften av föräldrarnas tillgångar utan att den som avlider fritt ska kunna testamentera bort pengarna.

– Är det vi, Centerstämman, som ska bestämma att det per definition och enligt lag alltid ska vara så att barn till Wallenberg alltid ska vara miljardärer. Eller ska det vara upp till den Wallenberg som går bort och äger saker vart pengarna ska gå, frågade sig Fredrick Federley.

Linda Böcker försvarade laglotten och det blev till slut stämmans beslut.

– Jättemånga ungdomar är arbetslösa, bor hemma och lever på aktivitetsstöd. Får de inte det här arvet från sina föräldrar – vem ska hjälpa dem då?