Centerstämman för generösare invandringspolitik

2:02 min

Centerpartiet är för fri rörlighet och generös och human flykting- och invandringspolitik - det beslutade i dag partiets pågående stämma

Stämman ställde sig med stor majoritet bakom att partiet långsiktigt ska verka för fri rörlighet i hela världen, även om en del pekade på problem med bostäder och arbetsmarknaden för eventuella invandrare. 

Tidigare på förmiddagen krävde en del ombud att centerpartiet ska verka för att slå ihop a-kassan och sjukförsäkringen då personer ibland halkar mitt emellan och inte får hjälp från något håll. Beslutet blev att centern inte vill slå ihop försäkringarna.

Partiledningens förslag att föräldraförsäkringen ska premiera ett jämställt uttag av föräldraledigheten ströks däremot av stämman men om det ändrar partiets praktiska politik är oklart.

Däremot ställde sig bakom att partiet ska vara för en författningsdomstol och att samhället ska bygga på federala principer.