Efter turbulensen - Lööf nöjd med Centerstämma

2:02 min

Centerpartiet har nu antagit nytt idéprogram - ett program med många ändringar jämfört med förslag som blev så omdiskuterat i början av året.

Partiledaren Annie Lööf är trots den tidigare turbulensen nöjd med resultatet.

– Det har varit en väldigt turbulent tid, och den turbulensen har gjort att medlemmar som inte varit aktiva på flera år varit med och aktivt format vårt idéprogram. Det är en enorm majoritet bakom det idéprogram som jag och partistyrelsen lade fram, säger hon.

I dag antogs de sista delarna av centerns nya idéprogram och partiet är nu för första gången officiellt en del av liberalismen även om partiets variant beskrivs som grön, social och decentralistisk.

Ungdomsförbundet hade velat har mer liberala beslut i många frågor, men ordförande Hanna Wagenius är ändå nöjd med formuleringarna kring Centerpartiets liberalism.

– Det förklarar vad vår liberalism står för, och det är bra att vi skiljer ut oss från exempelvis Folkpartiet, genom att säga att vi är decentralister, säger hon.

Partiet är nu för fri rörlighet för människor i hela världen på sikt och lyfter i programmet genomgående fram individen.

Men många kontroversiella tankar som var med i ursprungsförslaget är nu borta som månggifte, slopad laglott och slopad skolplikt.

Samtidigt har mer lagts in om att förutsättningarna för människor behöver vara mer lika hela landet och bilden av staten och det offentliga blivit mer positiv.

Stämmoombudet Göran Engström från Dalarna är nöjd med slutresultatet.

– Jag tycker att det har en socialliberal prägel i detta ords verkliga bemärkelse. Vi har tagit steg mot ökad frihet, frötroende för den enskilde och parallellt formulerat rättvisekrav för samhället och vi har kvar en rimlig roll för staten, säger han.

Partiet vill nu ha en mindre brant skatteskala och har en vision om att avskaffa kärnkraften och att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle fritt från fossil energi. Annie Lööf.

– I partistyrelsens ursprungsförslag skriver vi att inom en generation ska vi vara 100 procent förnybara – så kärnkraften är inte en del av vår vision, säger Annie Lööf.