Beslut i Skara om elevpsykolog

I dag ská kommunledningen i Skara besluta, om den vill satsa nästan 600 000 kronor på att korta köerna till kommunens enda skolpsykolog.
En extern psykolog ska i så fall köpas in tillfälligt för att kapa köerna.
2 600 skaraelever har i dag tillgång till bara en skolpsykolog, samtidigt som problemen i och utanför skolorna ökar. I stället hänvisas eleverna ofta till en kurator eller skolsköterska. Men under förmiddagen i dag väntas kommunstyrelsen ge besked om den ska ge 560 000 kronor extra till barn- och utbildningsnämnden. Detta för att en extra psykolog ska kunna anlitas utifrån.