Musikkår nedläggningshotad

Arméns musikkår Norrland kan tvingas lägga ned verksamheten för alltid.
Orsaken är att det inte finns tillräckligt många musiksoldater, skriver Norrbottens-Kuriren. Musikerbristen har fått chefen för försvarsmusikcentrum att föreslå att musikkåren i Boden läggs ned. Försvaret har inte råd med anställda musiker och hade hoppats på att kunna bemanna kåren med värnpliktiga musiker. Men vid provspelningar har det visat sig att antalet kunniga blåsorkestermusiker inte räcker till.