Sydkraft säljer vattenkraftverk

Sydkraft säljer 15 små vattenkraftverk i Östergötland och norra  Småland till Tekniska Verken i Linköping.
Kostnaden är  drygt 30 miljoner kronor.
Kraftverken producerar sammanlagt, vid normal väderlek,  omkring 30 kilowattimmar el per år.