Sollefteå kritiseras

Sollefteå kommun tillhör en av 11 kommuner som inte fullföljer sina skyldigheter om tillsyn av dricksvattensanläggningarna.
Enligt en rapport från Livsmedelsverket har Sollefteå kommun inte rapporterat in ett enda tillsynsbesök sedan 1993 när rapporteringen blev obligatorisk. Tillsyn utförd Mariella LIndström, ansvarig på miljöavdelningen i Sollefteå, säger att tillsynen utfördes enligt rekommendationerna år 2000, men att de missade att rapportera detta till Livsmedelsverket.