SKÅNE DIREKT 25 MARS

Ungdomar lärde antirasism

3:44 min

Två helt olika metoder när det gäller antirasism erbjöds ungdomar i Malmö i lördags. I skuggan av de högljudda demonstrationerna mot Swedish Defense League pågick ett seminarium där malmöungdomar pratade om rasism och möjligheter.

I en lokal sitter ungdomar från olika stadsdelar i Malmö, de lyssnar nyfiket när Tobias Hübinette och René León Rosales som arbetar som forskare på Mångkulturellt centrum i Botkyrka i Stockolm håller en föreläsning om "Att tala om ras och vithet i det samtida Sverige".

Bakom seminariet låg nätverket Välkommen! som består av närmare femtio personer med anknytning till socialt arbete i södra Sverige. En av dem är Monika Stanikowska.