Afrika först för Kinas nya ledare

2:14 min

Kinas nyvalda president Xi Jinping har nu inlett en Afrikaturné till tre länder på kontinenten, på sin första officiella utlandsresa.

Kontakterna mellan Kina och Afrika har ökat konstant det senaste årtiondet och besöket i veckan är ett tecken på hur viktiga relationerna mellan Afrika och Kina har blivit.

”Kina och Afrika är så nära som en och samma familj”, sa president Xi Jinping i en intervju inför sin första utlandsresa. Han börjar Afrikaturnén i Tanzania, där det finns nya intressanta gasfyndigheter, reser vidare till en av sina största handelspartners söder om Sahara – Sydafrika - och sedan till oljelandet Kongo-Brazzaville.

Kinas ledare brukar komma till kontinenten under sina mandatperioder och valet av länder är alltid betydelsefullt, och visar på befintliga eller kommande ekonomiska intressen.

Handel mellan Afrika och Kina har 20-faldigats det senaste dryga årtiondet, och den kommer inom fem år att gå om handeln både med Europa och USA, spådde Kinas dåvarande vicehandelsministern i höstas.

Många länder i Afrika har haft höga tillväxtsiffror de senaste åren, och de kinesiska investeringarna och stora uppköpen av råvaror är definitiv en del av de ekonomiska framgångarna.

Men runt om i Afrika höjs nu också röster för att relationerna mellan Kina och Afrika måste börja utvecklas, och inte fastna i export utan förädlingsvärde, och import av billiga kinesiska konsumtionsvaror.

En av de verkliga ekonomiska tungviktarna på kontinenten, Nigerias centralbankschef Lamido Sanusi, skrev nyligen i en debattartikel i Financial Times att Afrika måste vakna upp ur romansen med Kina och sluta se på landet med rosa glasögon.

”Kina är i Afrika av egna ekonomiska intressen, och den stora importen av billiga kinesiska varor skadar industrialiseringen på kontinenten”.

Men Sanusi skyller inte misslyckandet på Kina.

”Det är upp till oss själva att rätta till våra misstag”, skriver han.

Och på Centret för Kina-studier i Sydafrika säger forskaren Ross Anthony samma sak. Det kinesiska intresset för att köpa kontinentens råvaror har gett Afrika chansen att minska beroendet av Europa, och ökat kontinentens attraktionskraft som handelspartner.

– Men sedan är det upp till de afrikanska länderna själva att göra något bra av de nya möjligheterna, säger han.