Nytt försök att få avtal med cancerklinik

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsalalandstinget beslutade i dag att anslå 250 000 kronor till att anlita en konsult som ska försöka nå ett avtal mellan landstinget och Uppsala cancer clinic, UCC.

Målet är att avtalet ska nås inom en månad, så att landstinget därefter ska kunna direktupphandla operationer av bukhinnecancer från UCC. Den rödgröna oppositionen var emot beslutet, och Miljöpartiets Johan Edstav säger att ett framtvingat avtal mot sjukhusledningens vilja innebär en misstroendeförklaring molt sjukhusledningen och de läkare på Akademiska som utför dessa operationer i dag.