EU-pengar till Serbiens romer nådde inte fram

2:12 min

Av de miljoner euro som Europeiska unionen gett Serbien i bidrag de senaste åren, för att skapa bättre levnadsförhållanden för romerna, har bara en liten del nått sitt mål. Det säger både människorättsorganisationer och en representant för den nya serbiska regeringen till Ekot.

Gashi Rahim, ordförande i Romska föreningen i kåkstaden Veliki Rit i Novi Sad i norra Serbien, kan bara konstatera att folket i den romska bosättningen inte sett skymten av några pengar.

– Förra året lovade de att alla hushåll här skulle få kol och ved, men det blev ingenting av det, säger Gashi Rahim.

Europeiska unionen har betalat ut 50 miljoner euro de senaste sex åren från olika fonder, för att i olika projekt underlätta framför allt för de romer som bor i flyktinglika kåkstäder i Serbien.

Men, säger människorättsorganisationer verksamma i Serbien, men också olika befattningshavare, någon större skillnad har pengarna inte gjort.

En stor del av Balkans romer bor fortfarande som invånarna i Veliki Rit i Novi Sad, i ghetton bland råttor och i fallfärdiga skjul.

Efter en rundresa i Serbien, där Ekot besökt flera romska kåkstäder, framstår det som tydligt att gruppen lever under svåra förhållanden.

Dusko Jovanovic, som sitter i regionen Vojvodinas regering, och är ansvarig för romers integrering i norra Serbien där kåkstaden Veliki Rit ligger, menar att pengarna hamnat någon helt annanstans än hos romerna.

– De medel som EU skickat har inte använts till det de var ämnade för. Men vart pengarna tagit vägen, det vet bara Gud, säger han.

Även om Serbien har stora problem med korruption enligt EU, menar Jovana Vukovic, koordinator på det regionala centret för minoriteter i Belgrad, att det största problemet är att pengarna fastnar i pappersprodukter.

– Pengar har spenderats på administrativa projekt, och har inte nått dem som skulle ha pengarna, säger Jovana.

Enligt henne har pengarna gett upphov till papper och dokument, som haft liten effekt på människors levnadsförhållanden.

Dragoljub Ackovic är den nytillträdda serbiska regeringens ansvarige för mänskliga- och minoriteters rättigheter.

Han kommer nu att bli ansvarig för de medel som EU bidrar med och han säger att Serbien måste anstränga sig för att kontrollera hur pengarna används, och hur romerna bäst ska få nytta av dem.

– Var tar pengarna vägen, hur används de, det blir upp till oss, ja mig, att undersöka och se till att pengarna kommer rätt, säger Dragoljub Ackovic till Ekot.