Maffiastrukturer bakom Södertäljes pengatvätt

2:48 min

Svarta pengar står nu i fokus för polisens satsning mot organiserad brottslighet i Södertälje. Tidigare har polisen framför allt koncentrerat sig på personer som varit yrkeskriminella, men nu är en annan grupp i fokus, visar Ekots granskning. Och från myndigheternas sida talas nu om en maffialiknande struktur i Södertälje.

– När vi tittat tidigare så har vi fokuserat på våldsbrottslighet. De vi nu tittar på kräver en viss expertkunskap. Där är flera av aktörerna i det vi kallar nivå två, där man måste kunna ta hand om brottsvinster, kunna göra bra planering, det kräver en helt annan kunskap att agera på den här nivån, säger Bo Eliasson, kriminalkommissarie vid Rikskriminalen och biträdande insatsledare för insatsen i Södertälje.

Ekot har granskat ett 80-tal personer som utreds av myndigheterna inom olika delar av satsningen mot organiserad brottslighet i Södertälje.

Till skillnad från tidigare – när fokus i satsningen låg på det kriminella Södertäljenätverket – handlar det nu om personer som lever ett etablerat liv. De flesta är inte straffade sedan tidigare, de har familj, de redovisar en inkomst till Skatteverket och många driver egna företag.

Men enligt de myndigheter som deltar i insatsen i Södertälje så används företag där de här personerna är aktiva i brottslig verksamhet – det handlar om att plocka ut svarta inkomster eller tvätta svarta pengar vita.

Skatteverket har hittills upptaxerat ett 30-tal personer och i några fall företag med 28 miljoner kronor inom ramen för satsningen.

Att bli upptaxerad och tvingas betala extra skatt är i sig inte kriminellt, men i många av de här fallen kan det handla om brott, enligt Annika Stenberg, regionskattechef i Stockholm och ledamot i Operativa rådet.

– Vi kan se att i de utredningar vi gör tillsammans med andra myndigheter så är det så att företag används i brottslig verksamhet i nästan samtliga fall, säger Annika Stenberg.

– Vi kan utifrån polisens ingångar se en maffialiknande struktur som håller på att växa fram i Södertälje, fortsätter hon.

Enligt uppgifter till Ekot har de myndigheter som deltar i insatsen bland annat arbetat medvetet med att titta på delar av stadens föreningsliv och det finns även flera namngivna familjer som anses särskilt intressanta.

Också Bo Eliasson använder uttrycket maffialiknande struktur när det gäller insatsen i Södertälje.

– Om man exempelvis genererat mycket svarta pengar inom assistansersättningen så kan man starta en utlåningsverksamhet – vi hör hur man kan ta tio procents ränta per månad – och bygger alltså upp en egen bankverksamhet. Är det sådana som inte betalar, så måste man ha en indrivningsverksamhet, så det här bygger upp en parallell ekonomi, säger han.