Skåne

Självskadepatienter kvar på rättspsyk

1:28 min

Trots att Psykiatri Skåne för ett år sedan sa att inga skånska patienter med självskadebeteende längre skulle vårdas på rättspsykiatriska kliniker, vårdas i dag fyra skånska kvinnor på rättspsyk i Växjö.

– Jag tycker att det är oerhört problematiskt, och jag tycker att det är tragiskt att man ännu inte har kunnat fatta ett generellt förbud mot den typen av vård, säger Thérèse Eriksson från Lund, beteendevetare och författare med specialistkunskap om självskadebeteende.

För ett drygt år sedan presenterade Region Skåne sin speciella satsning på vården av unga som skadar sig själva, samtidigt som Skåne fick uppdrag att samordna ett nationellt projekt för självskadevården.

Tio skånska miljoner skulle satsas på att förbättra vården, och det utsågs till psykiatrins högst prioriterade område att skapa en verksamhet för målgruppen. Inom ett år, sa chefen för psykiatrin, skulle inga patienter med självskadebeteende behöva skickas till rättspsykiatrin.

Men i dag är det alltså ändå fyra skånska kvinnor med självskadebeteende som vårdas bland dömda på rättspsyk i Växjö, en vård som kostar runt 2,5 miljon kronor per person och år. Thérèse Eriksson, som skrivit en bok vården av självskadepersoner på rättspsyk, anser att det är problematiskt.

– Det finns många anledningar till att rättspsykiatrin inte är en lämplig vårdmiljö för patienter med självskadebeteende. En första anledning är att vården är utformad för patienter som är dömda för brott, och patienter som skadar sig själva har inte begått brott och har andra vårdbehov, säger hon.