"Romernas situation är en humanitär katastrof"

1:22 min

EU-stöd som skulle gått till den halva miljon romer som bor i Serbien har inte nått fram. Det handlar om 50 miljoner euro, nästan 420 miljoner kronor. Uppgifterna kommer från människorättsorganisationer och en representant från Serbiens regering.

Thomas Hammarberg, förre kommissionären för mänskliga rättigheter i Europarådet, säger att romernas situation är en humanitär katastrof.

– Det är djup, djup fattigdom. De får nästan aldrig några jobb, hälsostandarden är väldigt låg, många är sjuka, medellivslängden är mycket kortare än för resten av befolkningen, många barn går inte i skola och deras boende är förskräckligt.

EU-kommissionär Cecilia Malmström säger att en del av de 50 miljonerna har lagts på projekt som syftar till bättre skola, hälsovård och boende, men att de lokala myndigheterna inte lyckats förmedla pengarna till dem som behövt dem.

– Naturligtvis så slår den ekonomiska krisen hårdast mot dem som redan har det svårt. Det har inte blivit bättre på det stora hela. Sedan har vi enskilda projekt och satsningar där vi naturligtvis kan se en ljusning och det måste vi fortsätta med, men på det stora hela är situationen fortfarande oerhört problematisk.

EU har nu ställt krav på samtliga medlemsländer att utforma planer för hur romernas situation ska förbättras, och i maj i år ska ett möte hållas för att länderna ska redovisa vad man gjort. Och Thomas Hammarberg säger att  man måste komma tillrätta med diskrimineringen av romer.

– Till syvende och sist handlar det om politisk vilja, och bakom det här ligger faktiskt mycket antiziganism och därför handlar det inte bara om de lokala myndigheterna. Det handlar också om de politiska ledarna i de olika länderna som måste stå upp mycket mer kraftfullt för att också romer har mänskliga rättigheter.