Regeringen identifierar utmaningar i rapport

Regeringens framtidskommission presenterar sin slutrapport i dag. Syftet med rapporten är att identifiera utmaningar för Sverige inför 2020 och 2050, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och Alliansens övriga tre partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

"Hållbar tillväxt", "konkurrenskraftigt företagsklimat" och "goda förutsättningar för forskning och innovation", hör till områden som de räknar upp.

Överläkaren Pekka Mellergård i Örebro har suttit med i regeringens framtidskommission, men är besviken på det slutdokument som presenteras i dag.

"Regeringen tycks inte våga omsätta sina analyser i konkret handling", skriver han i en debattartikel i Sydsvenskan och tillägger att han lämnade kommissionens sista möte med tunga steg. Han hävdar också att fler kommissionsledamöter är missnöjda.

Mellergård fokuserar på miljö- och klimatfrågorna och skriver att kommissionens rapport innehåller korrekta analyser av läget, men inte drar rätt slutsatser av vad analyserna säger. "Landets regering verkar inte vara beredd att axla det ansvar som situationen kräver", skriver han.

Mellergård pekar på Sveriges internationella anseende och menar att landet har en förpliktelse att agera som det goda exemplet när det gäller att tackla globala utmaningar.

"Tyvärr har inte regeringen tagit vara på möjligheten att i samband med Framtidskommissionens slutrapport påbörja en ny och ännu bättre berättelse om Sverige", skriver han.

– Vi måste komma bort från synen att ekologiskt hållbart och ekonomisk utveckling står i varandras motsats, säger kommissionens huvudsekreterare Jesper Strömbäck i samband med att han nu på förmiddagen presenterar rapporten på Stockholms universitet.

Han går där igenom flera av de "utmaningar" som kommissionen har identifierat.

En av dessa som Strömbäck tar upp i sin presentation är att synen på ålder, åldrande och livsfaser har förändrats de senaste åren. Kommissionens slutsats är att utmaningen är att vi måste komma tillrätta med den negativa syn som finns på äldre arbetskraft.

Regeringen tillsatte Framtidskommissionen hösten 2011. Ordförande är i kommissionen har varit statsminister Fredrik Reinfeldt. De övriga tre borgerliga partiledarna ingår liksom nio personer från främst näringslivet och forskningsvärlden.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ser stora utmaningar i arbetsliv och åldrande och det är därför han har hoppat in i debatten och försökt "skrämma upp lite" genom att tala om att alla måste jobba längre upp i åldrarna än tidigare.

– Den största utmaningen är arbetslivet, säger Reinfeldt på presentationen av kommissionens slutrapport och tillägger att det beror på att Europa är den del av världen där välfärdssamhället är mest utbyggt, samtidigt som det är i andra delar av världen som den ekonomiska tillväxten är högst.

Det krävs ett helt annat tänkande i arbetslivet för att möta detta, enligt statsministern.

– Om en arbetsgivare tänker på en 55-åring som en som snart ska sluta eller som en som har 20 år kvar har avgörande betydelse, säger Reinfeldt som vill se fler byta yrkesbana mitt i livet.

Reinfeldt är också lite rädd för, säger han, att längre liv kan locka partier att rikta in sig på väljargrupper efter ålder snarare än att som partier argumentera för grundläggande politiska idéer som inte har med väljarens ålder att göra.

TT