Svininfluensavaccin ökade risken för narkolepsi

2:07 min

I dag presenterade Läkemedelsverket sin hittills största studie om kopplingen mellan narkolepsi och svininfluensa-vaccinet Pandemrix. Studien visar att ungdomar upp till 20 år som fick vaccinet löpte tre gånger större risk att drabbas. Men den stora nyheten var att även personer i åldern 21-30 löpte ökad risk.

Trots den trefaldiga riskökningen försvarar professor Ingemar Persson massvaccineringen.

– De som beslutade om vaccineringen, med den information man hade då, vid den tidpunkten, anser jag gjorde ett riktigt beslut, säger han. 

Studien visar också på en riskökning bland unga vuxna i åldersgruppen 21-30 år. För dem var risken att drabbas av narkolepsi dubbelt så hög som för andra. Risken att drabbas av narkolepsi av vaccinet avtar med stigande ålder. För personer över 40 år noterades ingen riskökning alls. Däremot kan studien inte visa på riskökningar för ett flera andra neurologiska och autoimmuna sjukdomar, som multipel skleros (MS), ansiktsförlamning, diabetes, epilepsi eller ledgångsreumatism.

24-åriga Elisabeth Widell från Nyköping drabbades av narkolepsi efter att hon vaccinerats.

– Många har varit säkra på att det skulle bli ett positivt besked. Jag har inte varit säker överhuvudtaget på det. Det finns så många vuxna, inte bara jag, som jobbar för att få ekonomin att gå ihop med sjukskrivningsdagar som har gått ut. Hade vi fått nej i dag, hade det varit den uppförsbacken. Så himla skönt, något som går åt rätt håll, säger hon.

Elisbeth Widells liv är i dag förändrat på många sätt. Hon tar mediciner för att fungera och kan inte jobba. För henne kan beslutet ha stor betydelse för möjligheten att få ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

Att kopplingen funnits för barn och tonåringar är känt efter tidigare studier. Men att den finns kopplingar ända upp till 30 år är nytt och kommer att vägas in när Läkemedelsförsäkringen nu ska ta ställningen till ersättning i ett 50-tal fall som ligger och väntar på prövning. Fall där den som insjuknat i narkolepsi var över 20 år vid vaccinationen.

– Det innebär att vi nu kan gå vidare med deras anmälningar till oss. Vi kan gå vidare i utredningen och komma vidare med de individuella bedömningar i varje enskilt fall. Det finns nu underlag för det, säger Anders Hultman, skadechef på Läkemedelsförsäkringen.

I studien har 3,3 miljoner vaccinerade svenskar jämförts med 2,5 miljoner som valde att inte vaccinera sig. Sju landsting ingick. Studien varade mellan 1 oktober 2009 och den sista december 2011.