Massafabrikerna tjänar extra

Massafabrikerna i Norrbotten blir vinnare om regeringen får igenom sitt förslag om nytt stöd till el från förnybara energikällor.
Vid alla tre fabrikerna - SCA:s och Kappas i Piteå och Billeruds i Karlsborg - så görs nämligen elkraft med avfall från massaproduktionen, det vill säga med biobränsle, och de som gör sådan el ska enligt förslaget få rätt att sälja gröna certifikat.

För Kappa i Piteå kan det bli en extrainkomst på 12 miljoner kronor om året, enligt tekniske chefen, Gunnar Lundkvist. Och han är förstås nöjd med förslaget, som är tänkt att genomföras nästa år. Men även om mottryckskraften redan är väl utbyggd vid de tre massafabrikerna i Norrbotten, så tror Gunnar Lundkvist att regeringens förslag kan få fart på utbyggnaden även vid andra skogsindustrier i landet. Lockbetet är den handel med gröna certifikat som regeringen vill genomföra från nästa år. Certifikaten ges till de som producerar el baserad på förnybara energikällor, t ex biobränsle eller vind-, vatten- och solenergi. Samtidigt blir elkonsumenterna tvungna att köpa en viss andel grön el, vilket innebär att elleverantörerna måste köpa in dom gröna certifikaten. På så sätt så får konsumenterna alltså i slutändan betala stödet till den förnybara elen och producenterna av den får mer betalt - 6-7 öre mer per kilowattimme. För SCA i Munksund, som nyss byggt ut sin mottryckskraft, så kan gröna certifikat betyda uppemot 9 miljoner kronor om året i extra inkomst. Även om massabruken förbrukar all den gröna elen själva, så är det en god affär, eftersom den mest elslukande industrin kommer att slippa extraavgiften för grön el, som andra elkonsumenter får betala. Men VD:n på Billeruds massafabrik i Karlsborg, Stina Blombäck, är ändå inte nöjd. Företaget har, liksom SCA, nyligen byggt ut sin mottryckskraft och räknar nu med en extrainkomst på 4-5 miljoner kronor om året för rätten att sälja gröna certifikat. Stina Blombäck oroar sig dock för att den inkomsten äts upp av stigande elpriser och brist på el när kärnkraften ska avvecklas. Skälet är att företaget inte är självförsörjande på el utan måste köpa 70 procent av elen utifrån.