Tisdag 26 mars

Google fick bort ”ogooglebar" från Språkrådets ordlista

Upprepade påstötningar från företaget Google har gjort att språkrådet nu plockar bort ordet "ogooglebar". Det är första gången ett ord plockas bort från ordlistan.

Språkrådet har beslutat att ta bort ordet "ogooglebar" ur den lista över nya ord i svenska språket som myndigheten gav ut förra året.

På språkrådets hemsida står det att.

Ann Cederberg är chef för språkrådet och säger i P4 Extra att ordet finns kvar oavsett vad Google säger.

- De har inte bestämt något. Ordet finns fortfarande. Så länge du och jag vet vad det betyder så spelar det ingen roll vad de säger. Google menar att vi gör fel som använder ordet på det sättet som vi gör. Men det bestämmer vi ju själva över, säger Ann Cederberg.

"Ogooglebar" beskrevs i nyordslistan som en term för något "som inte går att hitta på webben med en sökmotor".

Nyordslistan - så funkar det

Varje år tar Språkrådet fram en lista över nya ord. Det har som uppgift att följa utvecklingen av svenska språket och hur ordförrådet utvecklas.

Exempel på några nya ord är livslogga, att ständigt bilddokumentera sitt liv, nomofobi, forbi för att inte ständigt vara tillgängligt och uppkopplad mot nät om mobiltelefon och läshund, hund som används i läsundervisning.

I listan finns ett 40-tal ord. En del kommer leva kvar, andra som är starkt kopplade till en händelse under just 2012 kommer inte att bli lika långlivade.

Vilka ord saknade du i 2012 års nyordslista?

Research: Micael Sternklint
Webb och foto: Ronnie Ritterland