35 varslas i Rimforsa

35 anställda på företaget Rimaster i Rimforsa utanför Kisa varslas nu om uppsägning. Orsaken är att orderingången blivit mindre än förväntat.

I höstas varslade företaget 45 personer, men i slutet av februari drog företaget tillbaka varslet och man talade till och med om nyanställningar.