Fåglar kan ha förgiftats

Mysteriet med de döda lunnefåglarna utanför Tröndelags kust fortsätter.
Nu har runt 200 lunnefåglar hittats döda. I går obducerades några av fåglarna och man kunde konstatera att fåglarna var helt avmagrade och har svultit ihjäl. Det kan inte uteslutas att lunnefåglarna har utsatts för miljögifter som har påverkat deras möjlighet att ta upp näring. Det skriver norska Adresseavisa idag.