Sellström FN:s utsände för att leta kemiska vapen

Svenske forskaren och tidigare vapeninspektören Åke Sellström kommer att leda den grupp som på FN:s uppdrag ska leta efter kemiska vapen i Syrien.

Sellström är expert på kemiska stridsmedel och deltog i FN:s inspektioner av biologiska och kemiska vapen i Irak både på 1990-talet och 2002.

Hans uppdrag blir att leda gruppens arbete för att ta reda på vad som hänt där någon av sidorna anklagats för att använda kemiska vapen.

Det påstås, men saknas ännu bevis för,om kemiska vapen använts under den pågående konflikten i Syrien.

Det är ännu oklart när FN-inspektörernas arbete i Syrien kan inledas.

Sellström var också med då FN-inspektörerna återvände till Irak 2002 för att undersöka om Saddams regim hade startat om det förbjudna vapenprogrammet, något man inte fann några bevis för.

Ekot