Sjukfallen ökade 35 procent på två år

2:23 min

Antalet sjukfall har ökat sedan 2010 med 35 procent, visar en rapport från Försäkringskassan. Ökningen beror framförallt på att korta sjukskrivningar ökat bland de som har jobb, med den kraftigaste ökningen bland unga.

Ökningen beror också på att sjuka utan jobb är sjukskrivna i allt längre perioder. Antalet sjukskrivna låg 2010 på rekordlåga nivåer.

– Vi har sett att det är ett ökat antal som blir sjukskrivna bland folk som har en anställning, framförallt för mental ohälsa av olika slag, säger Jan Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan. 

De flesta sjukskrivna har ett arbete, och det är bland dem som sjukskrivningarna ökat mest sedan 2010. Och allra mest bland unga som är mellan 20 och 29 år gamla.

Det visar den rapport som Försäkringskassan lämnar till regeringen i dag.

Arbetslösa som har rätt till sjukpenning bidrar också till att fler är sjukskrivna i dag. Men arbetslösa med sjukpenning ökar inte så mycket i antal utan är sedan 2010 i stället sjukskrivna i längre perioder.

– Man kan nog konstatera att det är svårare att hjälpa en människa som inte har ett arbete än en som har ett arbete, säger Jan Larsson.

Sjukskrivningarna har sedan 2010 ökat allra mest bland kvinnor och den vanligaste orsaken, som också ökar i andel, är psykisk ohälsa, säger Jan Larsson.

– Mycket talar för att det finns en koppling, ett samband mellan anknytningen till arbetsmarknaden och ohälsan, som vi inte riktigt har grepp om men som vi absolut vill ta reda på mer om.

Sjukfrånvaron nådde en rekordlåg nivå 2010 efter ha minskat stadigt sedan 2003. Men sedan vände det alltså upp igen. Totalt sett har antalet sjukfall per månad ökat från 100 000 år 2010 till 135 000 under år 2012. En ökning som fortsätter också i år.

Varför sjukskrivningarna minskade fram till 2010 beror enligt Försäkringskassan bland annat på en attitydsförändring hos allmänheten, ett ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och att regeringen ändrade sjukreglerna 2008, med tidsgränser och en maxgräns för hur länge man får vara sjuk.

Rapporten ger inga tydliga svar på varför sjukskrivningarna vände upp igen 2010, även om man inte ska glömma att det var från väldigt låga nivåer, säger Jan Larsson på Försäkringskassan.

– Det fanns inget rimligt skäl att tro att det skulle fortsätta nedåt i all oändlighet utan någonstans så finns det en gräns för där ohälsan nog måste leda till sjukskrivningar och det kanske vi har nått nu.

Så botten var nådd 2010?

– Ja, mycket talar för det.