Hälsoexperter: Sjuk ekonomi kräver liv

En grupp hälsoforskare, som arbetar med stöd av WHO, går till rasande angrepp mot Europas krispolitik. Den kostar människoliv och vållar spridning av farliga sjukdomar medan politikerna struntar i konsekvenserna, anser de.

Människor mår allt sämre och fler tar livet av sig på grund av arbetslöshet i krispolitikens spår, anser gruppen European Observatory on Health Systems and Policies, och tar Grekland som exempel i en artikel i senaste numret av den medicinska tidskriften Lancet.

– Vi spårar ursprunget till den ekonomiska krisen i Europa och regeringarnas gensvar, undersöker effekterna på hälsovårdssystem och återblickar på tidigare ekonomiska nedgångar för att förutsäga konsekvenserna av den pågående, skriver de.

Spridning av livshotande infektioner ökar till följd av Greklands drastiska budgetnedskärningar, skriver forskarna under ledning av professor Martin McKee vid London School of Hygiene and Tropical. Hans grupp har stöd av FN-organet WHO.

– Vi jämför sedan våra förutsägelser med tillgängliga bevis för krisers effekter på hälsan.

En lång, nedåtgående trend i Greklands självmordsstatistik har brutits efter 2007 på grund av budgetnedskärningar och växande arbetslöshet, skriver gruppen som oroar sig för bland annat hiv- och malariautbrott.

Krisen visar sig till och med i trafiksäkerheten, konstaterar forskarna som påpekar att även Portugal och Spanien gjort strikta finanspolitiska åtstramningar.

– Deras ekonomier fortsätter att gå tillbaka och trycket på deras sjukvårdssystem växer.

Men politikerna tar inte hänsyn till den här utvecklingen och låter besparingarna gå ut över hälsovård och arbetstillfällen, skriver forskarna och varnar för vad som kan hända Cypern som i måndags ingick ett låneavtal med stränga villkor.

De visar upp Island som kontrast till Sydeuropas åtstramningar:

– Islänningarna avvisade nedskärningar och landets finanskris förefaller ha haft liten eller ingen effekt på folkhälsan.

TT