Eskilstuna kommun anmäld till HO

Fyra mammor har anmält Eskilstuna kommun till handikappombudsmannen. Bakgrunden är att kommunen vill flytta på 25 elever med psykiska funktionshinder från Djurgårdens träningsskola till Odlarskolan.
Föräldrar till eleverna har tidigare proesterat mot förslaget och hävdat att en flytt påverkar ungdomarna negativt, eftersom de är känsliga för förändingar. Dessutom anser föräldrarna att eleverna i och med flytten riskerar segregeras från andra grundskolebarn, som inte har psykiska funktionshinder.