Ministern: "Sjukfrånvaro ökar efter första barnet"

2:08 min

Antalet sjukskrivna fortsätter att öka, visar nya siffror från Försäkringskassan - och ökningen av sjukskrivningarna har pågått sedan 2010. Och det är bland kvinnor och unga sjuktalen ökar allra mest. Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ökar sjukfrånvaron dramatiskt för unga kvinnor i samband med att de skaffar barn, men det håller inte socialdemokraten Tomas Eneroth med om.

– Det är i samband med familjebildning, när första barnet kommer till en familj då ökar sjukfrånvaron dramatiskt för unga kvinnor. Och det antyder att det både kan finnas medicinska förklaringar och sådana som mer handlar om hur försäkringen fungerar, om jämställdhetsproblem och hur man fördelar arbeta hemma och på jobbet, säger Ulf Kristersson.

De senaste tre åren har sjukfallen ökat från 100 000 till 135 000, och antalet fortsätter att öka. Nu i februari var de 138 000, vilket i jämförelse med början av 2000-talet fortfarande handlar om väldigt låga nivåer.

Men sjukskrivningarna ökar framförallt bland arbetande kvinnor, och unga mellan 20-29 år. Socialdemokraten Tomas Eneroth tror inte att familjebildning är orsaken bakom de ökande sjuktalen, snarare handlar det om förhållandena på arbetsmarknaden.

– Nu märks effekterna av stressen i arbetslivet. Och vi ser hur inte minst socialsekreterare och sjuksköterskor och många andra nu tvingas in i kortare sjukskrivningar till följd av den underbemanning som finns i arbetslivet, säger han.

Men det här handlar om en ökning från låga nivåer, 2010 var ändå ett rekordår långt ifrån de nivåer som var under den Socialdemokratiska regeringen?

– Det är alldeles sant, men vi vet också sedan tidigare erfarenheter att efter perioder av besparingar och rationaliseringar i verksamheter så tar det något år, sedan kommer effekterna i följd utav ökande sjukskrivningar.

Man har lyckats minska sjuktalen totalt sett, men när det gäller psykisk ohälsa bland kvinnor är problemet lika vanligt i dag som 2005 när sjuktalen låg som högst, skriver Försäkringskassan i den rapport de lämnar till regeringen i dag. Gunvor G Ericsson, som sitter i socialförsäkringsutskottet för Miljöpartiet, har kallat socialförsäkringsministern Ulf Kristersson till utskottet.

– Man pekar ut ungdomar och kvinnor som om de skulle vara mer sköra än andra, det handlar ju om strukturer. Vad gör vi för att arbeta förebyggande? Och då tycker jag att det är viktigt att ministern får komma till utskottet och förklara vilka åtgärder regeringen tänker göra, säger hon.

Ulf Kristersson är öppen för diskussion kring frågor som han ansvarar för.

– Jag kommer alltid till utskottet om de vill ha mig där och diskutera frågor som jag ansvarar för. Så att jag tackar alltid ja till inbjudningar från utskottet och riksdagen när det handlar om mina frågor.