"Vi lever i förnekelse" - Anders Wijkman om ekonomin och klimatet

12 min

Hur ska vi kunna kombinera ekonomisk tillväxt med att rädda miljön? Kan befolkningarna i Kina och Indien få samma levnadsstandard som vi har med de resurser som Jorden håller? Enligt Anders Wijkman, författare och debattör, krävs det fem-sex jordklot om alla ska kunna leva som vi gör i västvärlden.

Här finns uppenbarligen problem, men med kunskap och vilja kommer vi långt. Anders Wijkman delade med sig av bägge sakerna till Martina, Kodjo och Hanna.